Scholten Medisch Groep ontvangt ISO 9001:2015

Als professionele dienstverlener met een scherp oog voor kwaliteit is Scholten Medische Groep al ruim 18 jaar ISO 9001 gecertificeerd. Dit jaar heeft Scholten Medische Groep, als onderdeel van de nieuw uitgegeven ISO 9001:2015 norm, succesvol een uitgebreide externe kwaliteitstoetsing ondergaan en hiervoor het ISO-9001:2015 certificaat ontvangen

"Bestaande processen die kwaliteitsmanagement ondersteunen zijn goed op orde volgens de auditor, die geen verdere aanmerkingen heeft of tekortkomingen heeft geconstateerd”. Dit komt vooral door het feit dat “de klant centraal staat” in de aanpak van Scholten Medische Groep.

ISO 9001 helpt Scholten Medische Groep om op een gecontroleerde manier de klantprocessen uit te voeren en verder te ontwikkelen. De geldende normen voor kwaliteit en de verwachtingen van u als klant waaraan moet worden voldaan, zijn hiermee verankerd in de gehele Scholten organisatie. Door regelmatig ons kwaliteitssysteem en onze processen onder de loep te nemen en te leren van onze ervaringen, blijft de kwaliteit voor u en uw klanten op hoog niveau. 

Het behaalde ISO 9001:2015 certificaat is de kroon op de verrichte werkzaamheden, wij, bij Scholten, zijn er dan ook erg trots op!