Van ENLock naar ENFit

Van ENLock naar ENFit
Wij hebben u in 2015 en 2016 geïnformeerd over de introductie van de nieuwe internationale standaard voor connectoren van toedieningssystemen voor medische apparatuur. Naar aanleiding van de ISO-standaard 80369-3 zullen connectoren van klein kaliber voor het ENFit-connectiesysteem stapsgewijs worden geïntroduceerd. Dit nieuwe systeem is specifiek voor enterale voeding en zo ontwikkeld dat connectie met niet-enterale systemen, zoals intraveneus (IV) onmogelijk is. Dit zorgt voor een verhoogde veiligheid voor alle patiënten, vermindert de complexiteit en als belangrijkste doel het verminderen van verkeerd verbonden toedieningssystemen. 

Wat betekent dit?
Alle huidige ENLock-connectiesystemen komen gefaseerd te vervallen en worden vervangen door de ENFit systemen. Om de overgang soepel te laten verlopen, zal er een transitiefase zijn vanaf november 2015. Tijdens deze periode worden de ENFit toedieningssystemen uitgerust met vooraf aangebrachte transitie-adapters op het uiteinde van het toedieningssysteem en op de medicatiepoort. Connectie is tijdens deze transactieperiode mogelijk met zowel de ENFit als ENLock-systemen. 

Tijdlijn

Fase Vanaf Omschrijving verandering
1 november 2015 De transitie-toedieningssets hebben de nieuwe vrouwelijk ENFit connector en de transitieconnectoren om de compatibiliteit tussen de ENFit en de bestaande ENLock/Funnel systemen te verzekeren.
2 december 2015 De nieuwe ENFit spuit kan worden gebruikt voor het toedienen van geneesmiddelen, spoelen en bolus-voeding. De spuiten met Luer-punt passen niet in het nieuwe ENFit mannelijke connectorbuisje van de sonde.
3 januari 2016 Levering van de nieuwe ENFit mannelijke connectiepoort op de voedingssondes. Nadat de nieuwe ENFit mannelijke connectoren zijn geplaatst een volledig zijn aangepast aan het nieuwe systeem zijn de transitieconnectoren niet meer nodig.
4 januari 2017 Introductie definitieve ENFit-sets
5 Eind 2017 Voltooiing van de transitiefase met de overgang naar de nieuwe ISO-connectoren. De huidige transitieadapters zijn dan niet langer verkrijgbaar.


De praktijk
Vanaf het eerste kwartaal van 2017 kunt u de nieuwe ENFit-sets bestellen. Flocare transitiesets zijn dan niet langer leverbaar.  
Connectie met andere dan ENFit sondes is niet langer mogelijk. Transitieadapters zijn geen onderdeel van de nieuwe sets, maar kunnen separaat besteld worden om connectie met alle 'oude' sondes mogelijk te maken. 
De prijzen van de nieuwe sets blijven gelijk aan die van de corresponderende transitiesets. Wij zullen uw orders te zijner tijd automatisch omzetten naar de nieuwe ENFit-sets.

Welke aktie kunt u ondernemen om de overgang van ENLock naar ENFit soepel te laten verlopen?
1. Inventariseer welke Flocare artikelen in uw instelling gebruikt worden en welke hiervan gaan veranderen.
2. Informeer alle betrokken afdelingen over deze vernieuwing, de laatste fases van de tijdlijn en de nieuwe artikelgegevens.
3. Pas de bestellijst(en) aan.  

Vragen?

Voor meer informatie of het beantwoorden van vragen:
- klik hier voor de algemene brochure 'Stay Connected'
- klik hier voor de algemene ENFit leaflet van GEDSA
- klik hier voor informatie van Nutricia over de Flocare transitiesets 

Of neem contact op met de medewerkers van de afdeling Customer Service via verkoop@scholten-medisch.nl of 0345 - 648189.