Van ENLock naar ENFit

In de periode 2015 - 2017 wordt de nieuwe internationale standaard voor connectoren van toedieningssystemen voor medische apparatuur gefaseerd geïntroduceerd. Alle huidige ENLock-connectiesystemen komen gefaseerd te vervallen en worden vervangen door de ENFit systemen.
Klik hier voor actuele informatie.

 

< Ruim assortiment nachtkleding