Kalibreren

Wat is kalibreren?
Kalibreren = het vergelijken van een apparaat met een standaard om de eigenschappen vast te stellen

Waarom kalibreren?
Door gebruik, slijtage en/of defecten kan ieder weeg- of meetsysteem een verkeerde waarde aangeven. Door kalibratie kunt u tijdig ingrijpen, indien de afwijking te groot wordt en ervoor zorgen dat de veiligheid niet in het geding komt. 

Weeginstrumenten
Weeginstrumenten voor volwassenen in klasse III kunnen minimaal 100 gram nauwkeurig wegen. Deze nauwkeurigheid is vereist als het nodig is om het gewicht met een nauwkeurigheid van 0,1kg te registreren, bijvoorbeeld bij het bepalen van het gewicht voor het opstellen van een behandelplan of als de weegresultaten worden gebruikt om medicatie aan te passen.

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van medische toepassingen met een aanbeveling voor de minimum weegresolutie:

Volwassenen Jonge kinderen Baby's
Regelmatige controle op gewichtsveranderingen 200 gram 100 gram 10/20 gram
Ten behoeve van medische diagnoses 200 gram 50/100 gram 10/20 gram
Voor kritische behandelingen (bijv. dialyse) 50/100 gram 20/50 gram 5 gram

Attentie:
In de metrologiewet van 2 februari 2006 is opgenomen dat per 22 mei 2006 alleen nog maar klasse III weegschalen gebruikt mogen worden bij het wegen van patiënten voor:
- observatie
- diagnose
- medisch handelen
Tot 1 november 2016 was er een overgangsperiode om gebruikers in de gelegenheid te stellen hun weegschalen te vervangen voor klasse III. 
Scholten adviseert dus de aanschaf van een weegschaal klasse III.

Scholten is gespecialiseerd in het merkonafhankelijk uitvoeren van onderhoud, controles en keuringen aan medische apparatuur, hulpmiddelen en voedingspompen van Nutricia.

Neem voor meer informatie over kalibreren, het uitvoeren van service & onderhoud en advies hierover contact op met Evert van Ginkel via telefoonnummer 0345 - 648182 of stuur een mail naar td@scholten-medisch.nl, want wij adviseren u graag!